MenuU suradnji sa "Centrom za hagioterapiju - Split" organizira se predavanje - "Ja i moje dijete - dragocjene i neponovljive osobe" 10. 06. 2013. (ponedjeljak) u 19 sati u OŠ Gradac.
Ova hagioterapijska tribina namijenjena je roditeljima, nastavnicima i onima koji žive i rade s mladima. Na tribini će biti predstavljen i priručnik: "Hagioterapijski pristup u radu i suživotu s djecom i mladima".

Izvor: www.os-gradac.skole.hr