Menu

Antropološka medicina (hagioterapija) je hrvatski model znanstvenog istraživanja i terapijskog djelovanja na području čovjekove duhovne dimenzije. Posljednjih deset godina istraživanja mozga u neuroznanosti, te duha u filozofiji i teologiji, došlo je do revolucionarnog zaokreta u poznavanju čovjeka i svijeta.
Pogledajte videozapise prof. dr.Tomislava Ivančića utemeljitelja hagioterapije (linkovi su ispod):

"Ćakula kroz život" (dio emisije) gost: prof. dr. Tomislav Ivančić lipanj 2014.


 "S Anitom aktualno", Z1 Televizija, 21.04.2014. god, gost prof. dr. Tomislav Ivančić, dio u kome govori o hagioterapiji.

Predavanje na Medicinskom fakultetu u Rijec, studeni 2011.: "Hagioterapija u medicini", prof.dr.Tomislav Ivančić.

"Hagioterapija 1"  emisije iz serial 11 petnaest-minutnih emisija Vinkovačke televizije "U društvu sa prof. dr. Ivančićem", 2011. god.
"Hagioterapija 2"
"Hagioterapija 3"
"Hagioterapija 4"
"Hagioterapija 5"
"Hagioterapija 6"
"Hagioterapija 7"
"Hagioterapija 8"
"Hagioterapija 9"
"Hagioterapija 10"
"Hagioterapija11"

Više videa možete naći na internetu, a imate i naš Youtube kanal: Tomislav Ivančić - Hagioterapija.