Menu

Članovi uduge „Centra za hagioterapiju – Split“ (CHTS) pišu za časopis hagio.hr.
Članci sortirani po temama:

IZVJEŠČA S TRIBINA:
Uvod u antropološku medicinu u Prozor-Rami, dr. Mara Anđelić (nastup Ane Perišić i dr. Marije Slavić), Hagio.hr br. 19
Antropološka medicina na konferenciji socijalnih radnika u Trogiru
Hagioterapijski pristup u radu s djecom, mladima, socijalno ugroženima i bolesnima, Ana Perišić, Hagio.hr br. 12
Tribina i u Vodicama, Nataša Tucak i Robert Šimić (nastup Ane Perišić), Hagiohr br. 20

ISKUSTVA IZ HAGIOTERAPIJSKE PRAKSE:
Sve se riješilo i bez mene, Lidija Kuzmanić, Hagio.hr br. 15
Izaći iz depresije, Ana Perišić, Hagio.hr br. 17
Iz hagioterapijske prakse, Ana Perišić, Hagio.hr br. 17
Svekrva mi je sve bolja, Autentičnost priče jamči uredništvo, Hagio.hr br. 16

HAGIOTERAPIJSKA EDUKACIJA:
Opet strah, Ana Perišić, Hagio.hr br. 7
Simptomatske duhovne boli, Ana Perišić, Hagio.hr br. 9, 10 i 11
Svatko od nas treba biti hagioasistent, Ana Perišić, Hagio.hr br. 13
Uvredljivost, Ana Perišić, Hagio.hr br. 13
Radost i cjelovitost nasuprot razočarenju i neostvarenosti, Ana Perišić, Hagio.hr br. 14
Kad navale negativne misli, riječi i odluke Ana Perišić, Hagio.hr br. 15
Ljubav – putokaz u nadvladavanju negativnih misli, riječi i odluka, Ana Perišić, Hagio.hr br. 16
Preduvjet za zdrave međuljudske odnose, Ana Perišić, Hagio.hr br. 18
Za žene (i muškarce koji ih vole), Ana Perišić, Hagio.hr br. 19
Mudrost kao izlaz iz patnje, Ana Perišić, Hagiohr br. 20

HAGIOTERAPIJA U PROSVJETI, SPORU I SOCIJALNOJ SKRBI:
Sportska vjera, Damir Petrić, Hagio.hr br. 19
Sport iz duše, Damir Petrić, Hagio.hr br. 15
Lijepo je što postojiš Damir Petrić, Hagio.hr br. 18
Za prave sportaše, Damir Petrić, Hagio.hr br. 18
Hagioterapija u radu s mladima,  Melita Muškardin (nastup Ane Perišić), Hagio.hr br. 19
Djelujemo po principima duha, Rajka Šore, Hagio.hr br. 12
Spoj socijalnog rada i hagioterapije, Valentina Koljanin, Hagio.hr br. 13
Privilegija je raditi s djecom, Damir Petrić, Hagio.hr br. 16