Menu

 

Udruga "Pro homine" iz Pule i "Centar za hagioterapiju - Split" organiziraju hagioterapijsku tribinu za roditelje, stručne djelatnike iz područja prosvjete, socijalne skrbi, zdravstva i sporta: "Hagioterapijski pristup u radu i suživotu s djecom i mladima". Predavanje će se održati 27. svibnja 2015. g u 19:30 sati, CIRCOLO - Zajednica Talijana Pula.