Menu

Ovdje možete vidjeti izjave - intervjue psihologa i profesora, za sada, a uskoro i ravnatelja, nastavnika, liječnika, socijalnih radnika, defektologa, poduzetnika,... koji su aktivni u našoj udruzi "Centar za hagioterapiju - Split". Oni govore o hagioterapiji, kako je primjenjuju u praksi i svakodnevnom životu:

Mr. psiholog Maja Kandijaš Plejić iz "Poliklinike za rehabilitaciju djece sa smetnjama u razvoju" govori o iskustvu primjene hagioterapije u svom radu sa djecom

O hagioterapiji govori prof. Miljenko Grabar iz Odgojnog doma za djecu i mladež Split - sa promocije priručnika za hagioterapiju