Menu

Piše: Nataša Tucak, prof. defektologije (Hagiohr br. 20

Prema tribini "Hagioterapijski pristup u radu i suživotu s djecom i mladima", voditeljice Ane Perišić, održanoj u gradskoj knjižnici u Šibeniku početkom prosinca 2012. g.

Antropološka medicina s hagioterapijom donosi novo svjetlo radu s djecom/osobama s posebnim potrebama. Ona apostrofira bit djelatnosti „obračunavajući“ se sa subjektivnim formama struke; u žarište interesa stavlja osobu kao vitalni organ duhovne duše – čovjeka samoga. Osoba je ono prvo što u sebi o sebi prepoznajemo i ono što svijetu spontano dajemo. Egzistencija osobe ne ovisi izravno o poteškoćama na psihofizičkoj razini, ona je u svom egzistencijalnom i funkcionalnom smislu apsolutno podvrgnuta zakonitostima duha.

Druga važna stavka koju hagioterapija rasvjetljava pitanje je ljubavi ,tj. komunikacija s osobama s posebnim potrebama koja također nužno mora biti rasterećena formi i barijera struke i samog stručnjaka te biti utemeljena na transcendentalu jednote-cjelovitosti, odnosno ljubavi koja ovdje podrazumijeva dvosmjernost koja se događa u Bitku.
Četiri su razine primjene hagioterapije u radu sa djecom i mladima s posebnim potrebama:
1. Osobna priprema
2. Neposredna terapija
3. Posrednička terapija (vizija razvoja)
4. Hagioterapijska podrška roditelju kroz egzistencijalna pitanja

Osobna priprema
Biti u sabranosti, odnosno kontinuirano imati svjestan pregled vlastitog angažmana i stanja duhovne duše u odnosu prema sebi i u odnosu prema osobama s kojima radimo. Dakle, biti u potpunoj svijesti odluke za dobro.
Sabranost donosi svijest o vlastitoj vrijednosti, dostojanstvu, vrednotama, onome što je moja bit te nam iz svjesnosti omogućava da na isti način promatramo osobe s kojima radimo i iz takvog duhovnog raspoloženja, tj. otvorenosti, možemo i djelovati u odnosu na njih, a što nas uvodi u neposrednu terapiju.

Neposredna terapija
Neposredna terapija odnosi se na posredovanje duhovnog zdravlja koje defektolog/hagioasistent  ima za osobu s kojom radi, a sastoji se u posredovanju transcendentala: dobrote, istine, cjelovitosti – ljubavi. Transcendentali su kvalitete Bitka i putevi prema Bitku, što donosi cjelovitost osobe, odnosno pridonosi zdravlju duhovne duše.
Da bi se posredovao bilo koji od navedenih transcendentala, nije dovoljno samo na razini razuma imati informaciju o tome kako takve osobe treba prihvaćati, poštivati, ljubiti i poticati, već je uistinu potrebno da sve to bude iskustveno u nama, da to doista i živimo. Dakle, uvijek prvo ispred sebe tražiti osobu bez obzira na težinu i vrstu hendikepa, uvijek razumjeti iz čega proizlazi njegovo/njezino  patološko ponašanje i uvijek biti otvoren za opraštanje. Dakle, uvijek biti u istinskom, suživotnom odnosu s osobama s posebnim potrebama, imati angažiranu, sućutnu ljubav, strahopoštovanje te iskrenu radost  susreta i želju da damo cijeloga sebe. Tek tako i tek tada možemo optimalno raditi i od te osobe dobiti maksimum za njegov/njezin razvoj. Rezultat takva stava, odnosno neposredne terapije, jest da osoba neposredno dobiva bazično i egzistencijalno zdravlje duhovne duše (posreduje se dobrota, istina,cjelovitost), a koristeći prirodni model komunikacije u smislu poticanja, hrabrenja i očekivanja uspjeha, mi osobi s posebnim potrebama dajemo sigurnost u tome da smije biti to što jest, da neizmjerno poštujemo njezinu originalnost. Na taj način oslobađamo prostor u kojemu se osoba može slobodno izraziti te tako djelujemo na njezin kompletni duhovni imunitet. Sigurnost koju osoba tijekom neposredne terapije doživljava u njoj ostaje i manifestira se najčešće snižavanjem hiperaktivnosti i agresivnog ponašanja. Dijete bolje usmjerava svoju pažnju, mirnije je i sabranije i diže se prag tolerancije na frustraciju.

Posrednička terapija
Posrednička terapija opet je izravno vezana uz osobu hagioasistenta te njegovo osobno povjerenje u  dobro. Temelji se na zakonitostima duha u smislu prostorne i vremenske slobode čovjekova duha, što mu omogućava da može imati viziju (npr. vlastitog razvoja) koja je duhovna stvarnost i da ga upravo ta vizija vuče da na psihofizičkoj razini donese odluku i krene u njezino ostvarivanje.
U radu s ljudima, posebno mladima koji iskazuju poteškoće u ponašanju, iznimno je važno upravo im pomoći da stvore tu viziju vlastitog razvoja u dobro i da si je svakodnevno iznova  posvješćuju kako bi se motivirali na iskorak. I tu je bitna posrednička terapija hagioasistenta koji već ima viziju i vjeru da će osoba izaći iz svoga problema. Tada se događa da na intuitivnoj razini daje dodatni motiv i nadu osobi kojoj je potrebna pomoć, sve dok ona sama ne počne ulaziti u svoj smisao i iskorak u pravcu dobra.
Posrednička terapija, uz neposrednu, zaista je ključna u odnosu roditelj-dijete, pa se tako u radu s roditeljima sastoji od niže navedenih elemenata.

Hagioterapijska podrška roditeljima
U radu s roditeljima hagioterapijska podrška sastoji se u posredovanju smisla roditeljima; upućuje ih se u strukturu i zakonitosti funkcioniranja duhovne duše te ih se uvodi u izgradnju zdravih interpersonalnih odnosa sa svojim djetetom, koji podrazumijevaju:
1. Prihvatiti dijete kao dostojanstvenu osobu – u djetetu gledati osobu, a ne hendikep i posredovati mu dobrotu.
2. Prihvatiti dijete kao osobu s potencijalom – ući u povjerenje da ono može i to mu povjerenje stalno posredovati. Time mu se daje prilika za razvoj.
3. Ući u potpunu slobodu očekivanja samo dobra za svoje dijete – moje dijete ima budućnost. Radi se o promjeni mentaliteta, okretanju mogućnostima i prestanku gledanja u prepreke koje sveobuhvatno paraliziraju i zasljepljuju. Roditelj djetetu treba posredovati „novu ljubav“, slobodnu.
4. Biti zahvalan za dijete, njegov život, svoju obitelj te tako uvijek biti zagledan u nadu u dobro.
U radu s ljudima (posebno osobama s posebnim potrebama) stručnjaci često doživljavaju pomanjkanje motivacije za rad iz različitih razloga te se nakon nekog vremena osjeća zamor, pomalo i nezadovoljstvo. Ustvari je problem neosviještenog poziva i svojevrsne kognitivne patologije, tj. nepoznavanja i krivog gledanja na svoju profesiju i rad uopće. Neupitno je da se kod većine stručnjaka koji rade na ovakvim vrstama posla radi o „pozivu“ da na neki način pomognu čovjeku, no problem je što je „poziv“ duhovna stvarnost koja se bez aktivnog uključivanja duhovne duše ne može do kraja realizirati i ostaje na milost ili nemilost spontanosti  duha u okvirima njegovih zakonitosti unutar svakog pojedinca. Čovjek koji nije svjestan vlastite duhovne dimenzije i njezinih zakonitosti jest „laki plijen“ virusa koji haraju njegovom psihofizičkom dimenzijom.
Kako održati vrhunsku motivaciju za rad i osvježiti svoj poziv novom sviješću?
Uvijek se preispitivati :
O čemu zapravo ovisi hoću li ću biti vrhunski stručnjak u svome poslu?
Kolika mi je plaća?
Kako je opremljeno moje radno mjesto?
Kakav je moj bližnji (radni kolega, šef)?
Imam li puno opravdanja za...?
Stvaram li na svom poslu ili...?
Znam li da moja kreativnost nema kraja?
Vjerujem li da mogu naprijed? 
Vidim li zašto se ipak isplati raditi bez obzira na poteškoće?
Vidim li sada jasnije svoj poziv?
Prepoznajem li u njemu njegov nematerijalni smisao?
Prepoznajem li u njemu Stvoriteljevu kreativnost i svoju ulogu?
Uživam li sada biti to što jesam i na svome radnome mjestu?
Uviđam li sada pravi smisao života za drugoga koji me sada čini boljim i bogatijim čovjekom, umnažajući moju ljubav, moje dostojanstvo, moju kreativnost..?

Ukoliko je  naš rad utemeljen na transcendentalima, dakle, na duhovnoj dimenziji, tada za čovjeka nema zapreka, on dopušta svome pozivu da se razvija i da poziv njega razvija i nuka ga da se odazove i radeći ga usavršava.

CHT-Split za hagio.hrČlanovi uduge „Centra za hagioterapiju – Split“ (CHTS) za časopis hagio.hr

Svatko od nas treba biti hagioasistent

Hits:7542

Piše: Ana Perišić, voditeljica CHT Split (Hagiohr br. 13)  Istinita je anegdota o djedu koji je gotovo dvadeset dana bio priključen na aparate. Za njegov se život borilo desetak vrhunskih liječnika...

Više

Tko je to hagioasistent

Hits:11184

Piše: Ana Perišić, voditeljica CHT Split (Hagiohr br. 12)  Htjela bih s vama podijeliti iskustvo svog hagioterapijskog zvanja te potaknuti na odaziv one koji žele postati hagioasistenti, a posebno...

Više

Za žene (i muškarce koji ih vole)

Hits:6893

Piše: Ana Perišić, hagioasistentica, CHT Split, (Hagiohr br. 19) Već neko vrijeme u ruke mi dolaze knjige o poslanju žene, o njezinu dostojanstvu, ali i o njezinoj patnji kad ne živi...

Više

Sportska vjera

Hits:5709

Piše: Damir Petrić, trener plivanja, CHT Split (Hagiohr br. 19)  Vjera u sportu zauzima primarnu ulogu u životu sportaša i trenera, jednako kao i u životu svakog čovjeka. Bez vjere...

Više

Za prave sportaše

Hits:5293

Piše: Damir Petrić, trener, CHT Split (Hagiohr br. 18)  Sportaš se često tijekom karijere nađe u sukobu – s upravama klubova, trenerima, suigračima, publikom, medijima...Svi od sportaša nešto očekuju –...

Više

Spoj socijalnog rada i hagioterapije

Hits:5779

Piše: Valentina Koljanin, dipl. soc. radnik, CHT Split (Hagiohr br. 13)   U nevjerojatnoj želji i čežnji za duhovnim i psihološkim smjernicama, „igrom slučaja“ naletjela sam na hagioterapiju.Znajući da trebam započeti...

Više

Tko to nije osoba s invaliditetom

Hits:10856

Piše: Ana Perišić, voditeljica CHT Split (Hagiohr br. 5 i 6)  Čovjek je ono što u sebi gleda i za što se odlučuje. Kada ga nešto boli ili je depresivan...

Više

Mudrost kao izlaz iz patnje

Hits:8949

Piše: Ana Perišić, hagioasistentica, CHT Split (Hagiohr br. 20)  Oduvijek je bilo teško dati odgovor na pitanje koji je smisao ljudske patnje. Ipak, put do tog odgovora vodi preko njena...

Više

Preduvjet za zdrave međuljudske odnose

Hits:7534

Piše: Ana Perišić, hagioasistentica, CHT Split, (Hagiohr br. 18)  Nakon gotovo dvadeset godina radnog staža provedenog s djecom, mladima, njihovim roditeljima i kolegama prosvjetnim djelatnicima, teolozima, psiholozima i socijalnim radnicima...

Više

Izaći iz depresije

Hits:21065

Piše: Ana Perišić, hagioasistentica CHT Split (Hagiohr br. 17)  Današnji čovjek višestruko pati, a jedan je od razloga depresija. Ona je druga najprisutnija bolest čovječanstva, a poprima oblik epidemije zbog...

Više

Ljubav – putokaz u nadvladavanju negat…

Hits:14249

Piše: Ana Perišić, voditeljica CHT Split  (Hagiohr br. 16)  Neuroznanstvenici već nam potpuno jasno (bolje rečeno napokon) tvrde da samo pozitivne misli, govor i djela ozdravljaju, ne samo ljudski duhovni...

Više

Kad navale negativne misli, riječi i o…

Hits:11064

Piše: Ana Perišić, voditeljica CHT Split (Hagiohr br. 15)  „Čovjek je rođen slobodan, a posvuda je u okovima“ rekao je Jean-Jacques Rousseau.Što se to s čovjekom događa da olako pristaje...

Više

Radost i cjelovitost nasuprot razočare…

Hits:7072

Piše: Ana Perišić, voditeljica CHT Split (Hagiohr br. 14)  Često čujemo kako je nužno imati životnu viziju, slijediti je unatoč preprekama i uvijek iznova nadvladavati neugodne situacije. Ipak, nerijetko je...

Više

Samopoštovanje – poštivanje svoje osob…

Hits:12062

Piše: Ana Perišić, voditeljica CHT Split (Hagiohr br. 14)  Samopoštovanje se gradi na samopouzdanju - povjerenju u vlastite snage i osjećaju vlastite vrijednosti. To nije samo područje psihe nego i...

Više

Uvredljivost

Hits:10975

Piše: Ana Perišić, voditeljica CHT Split (Hagiohr br. 13)  Uvredljivost je vanjski impuls ili stanje izazvano nemarom, slabošću i nemoći druge osobe, a kojeg onaj koji je uvrijeđen usvaja kao...

Više

Simptomatske duhovne boli

Hits:25153

Piše: Ana Perišić, voditeljica CHT Split (Hagiohr br. 9,10,11)  Simptomatske bolesti mogu imati dvostruki smjer. Prvo, ukoliko fizičke bolesti i hendikepi ili psihičke boli uznapreduju, mogu kod čovjeka izazvati duhovnu...

Više

Izlaz iz straha

Hits:17948

Piše: Ana Perišić, voditeljica CHT Split (Hagiohr br. 8)  Vjerovati u dobro je terapija protiv straha. Ali kako doseći tu vjeru, pitanje je koje se nameće samo od sebe.Strah ima...

Više

Opet strah

Hits:13062

Piše: Ana Perišić, voditeljica CHT Split (Hagiohr br.7)  Ah, taj strah! Malo o njemu govorimo u svakodnevnom životu, a sveprisutan je. Istina, bolje je ne govoriti o negativnostima, ali kad čovjek...

Više

Lijepo je što postojiš

Hits:10872

Piše: Damir Petrić, CHT Split (Hagiohr br. 18)  Prije dvije godine čuo sam od profesora T. Ivančića za izraz Lijepo je što postojiš. U početku bilo mi je to jako...

Više

Svekrva mi je sve bolja

Hits:8109

(Hagiohr br. 16) Autentičnost priče jamči uredništvo.  Živjela sam život kakav vodi valjda svaka prosječna žena. Kućanica, majka dvoje prekrasne djece, liječnica, sretno udana, dobar muž... ali nešto mi je...

Više

Sve se riješilo i bez mene

Hits:6362

Piše: Lidija Kuzmanić, hagioasistentica CHT Split, (Hagiohr br. 15)  Čovjeku se u jednom trenutku života dogodi da prestane biti dijete i preuzme odgovornost za one koji su uvijek brinuli o...

Više

Scena na parkiralištu

Hits:7730

Iskustvo jedne hagiopacijentice /hagioterapija u tijeku/ (Hagiohr br. 14)  Bilo je kasno poslijepodne. Odmah nakon posla krenula sam u Split na dogovoreni termin za hagioterapiju. U gradu je bila gužva...

Više

Korak antropološke medicine prema mlad…

Hits:5649

Piše: Nataša Tucak, prof. defektologije (Hagiohr br. 20)  Prema tribini "Hagioterapijski pristup u radu i suživotu s djecom i mladima", voditeljice Ane Perišić, održanoj u gradskoj knjižnici u Šibeniku početkom...

Više

Tribina i u Vodicama

Hits:9558

Pripremili: Nataša Tucak i Robert Šimić  (Hagiohr br. 20)  Tribina s temom: „Ljubav – poslanje žene“ održana je prije Božića u Vodicama. Organizatori tribine bili su župa Vodice, studijska zajednica...

Više

Hagioterapija u radu s mladima

Hits:8153

(Izvještaj s tribine „Hagioterapijski pristup u radu s djecom“)  Piše: Melita Muškardin  (Hagio.hr br. 19)  U Malom Lošinju, krajem rujna ove godine, u prostorijama Osnovne škole Maria Martinolića, održana je...

Više

Uvod u antropološku medicinu u Prozor-…

Hits:7398

Piše: dr. Mara Anđelić, izvještaj s tribine, nastup CHT Split (Hagiohr br. 19)  Krajem listopada ove godine u Prozor-Rami, u BiH, održana je tribina pod temom “Uvod u antropološku medicinu”...

Više

Antropološka medicina na konferenciji …

Hits:7257

Piše: Renata Jurčević, predsjednica Udruge socijalnih radnika SDŽ-a (Hagiohr br. 19)  U razdoblju od 10. do 12. listopada, u organizaciji Hrvatske udruge socijalnih radnika, a pod pokroviteljstvom Ministarstva socijalne politike...

Više

Hagioterapijski pristup u radu s djeco…

Hits:5726

Pripremila: Ana Perišić, voditeljica CHT Split (Hagiohr br. 12) Ovaj naslov bio je i tema tribine za prosvjetne djelatnike, medicinsko osoblje te djelatnike iz sustava socijalne skrbi, koju je održao prof...

Više

Djelujemo po principima duha

Hits:5566

Piše: Rajka Šore (Hagiohr br. 12)  Još prije otprilike godinu dana Udrugu Moje dijete iz Solina posjetila je Ana Perišić, voditeljica Hagioterapijskog centra Split, i održala predavanje na temu Hagioterapijski...

Više

Privilegija je raditi s djecom

Hits:5685

Piše: Damir Petrić, CHT Split (Hagiohr br.16)   Velika je privilegija raditi s čovjekom, a pogotovo s mladima. Rad s njima duhovno ispunja jer oni od nas traže da im vjerujemo...

Više

Sport iz duše

Hits:8084

Piše: Damir Petrić, trener plivanja, CHT Split (Hagiohr br. 15)   Bavljenje sportom se dobro može vezati za načela hagioterapije. Sport bi trebao biti dobra i plodna baza koja bi se...

Više