Menu

Djelatnost Centra odvija se kroz:
-    individualni rad, rad u skupinama, održavanje seminara, tribina, predavanja i skupova u svrhu antropološke terapije pojedinaca, obitelji i društva;
-    pružanje savjeta, pouke, otkrivanje antropoloških bolesti putem dijagnostičkog  upitnika te određivanje terapija po metodi hagioterapije;
-    pružanje terapije za čovjekovu antropološku strukturu;
-    istraživački rad na području antropološke medicine;
-    izobrazbu i formaciju članova iz područja djelatnosti Centra;
-    rad na prevenciji ovisnosti, agresivnosti i bolesti čovjekove antropološke dimenzije;
-    edukaciju djece i mladih osoba u suradnji s državnim i drugim ustanovama o uzrocima ovisnosti i drugih bolesti s antropološkog motrišta, kao i promicanje antropoloških, moralno-etičkih vrjednota;
-    liječenje ovisnosti, oslobađanje od agresivnosti i raznih devijacija po metodi hagioterapije.

Individualni susreti organiziraju se za svaku punoljetnu osobu pojedinačno, a za djecu uz znanje ili nazočnost roditelja/odgojitelja. Broj susreta nije ograničen. Termini se dogovaraju putem telefona i faksa Centra +385(21)348648 ili e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Grupno-terapijski rad odvija se prema: dobi (za mlađe ili starije osobe), specifičnosti skupine (za djecu – niže i starije dobi, za mlade, roditelje, bračne parove, žene, muškarce, zatvorenike, branitelje, stare i nemoćne, osobe s posebnim potrebama i dr.) ili prema vrsti patnje (za osobe sa strahovima, depresivne i beznadne, za ovisnike, osobe s poremećajem ponašanja – mlade ili starije, za zlostavljane, sa psihičkim poteškoćama, onkološke pacijente i dr.).
Susreti se organiziraju u prostorijama Centra ili u zdravstvenim ustanovama te ustanovama socijalne skrbi, karitasu, savjetovalištima i drugim udrugama, na poziv nadležnih iz pojedine institucije. 

Telefonska služba djeluje za sve one koji nisu u mogućnosti dolaziti na individualne ili grupne susrete organizirane u Centru. Vrijeme djelovanja i informacije dostupne su putem kontakt telefona Udruge +385(21)348-648.

Javne tribine se održavaju za širu društvenu zajednicu, a u svrhu moralne preobrazbe društva. Tribine organiziraju članovi Centra samostalno ili u suradnji s lokalnom upravom gradova i mjesta u RH i u inozemstvu, ili pak s drugim institucijama i udrugama civilnoga društva te vjerskim zajednicama. 

Edukativne tribine i stručni skupovi organiziraju se u suradnji s ustanovama iz zdravstva, prosvjete, socijalne skrbi, sporta i dr. koje se bave djecom i mladima, socijalno ugroženima i bolesnima, sa svrhom informiranja i educiranja o antropološkim zakonitostima, kako stručnih djelatnika tako i samih korisnika navedenih ustanova. Ovaj oblik djelatnosti najčešće se organizira u sklopu projekata prevencije ovisnosti i agresivnosti kod djece i mladih te međunarodnih projekata za ženska-ljudska prava.

Kreativno-terapijske radionice za djecu i mlade u praksi su se pokazale iznimno kvalitetnima, posebno kod mladih osoba s poremećajem ponašanja i s intelektualnim smetnjama. Radionice omogućavaju lakši pristup osobi, slobodniju komunikaciju i izričaj patnje te potiču sudionike na kreativnost i prepoznavanje sposobnosti i potencijala.

Sudjelovanje na radio i televizijskim emisijama te u tiskanim medijima (u lokalnim medijima i časopisu „Hagio.hr“).

Sve obavijesti bit će vidljive na ovoj stranici i u javnim glasilima. Za dodatne informacije i zabilježbe zainteresirani se mogu obratiti na broj telefona: +385(21)348648 ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.